Tabliczki dla niewidomych braill

Tabliczki z pismem w systemie  Braille'a dla osób niewidomych oraz słabowidzących.
Braille louis urodził się w 1809 a zmarł w 1852r.
Był wynalazcą wypukłego pisma dla osób niewidomych i słobowidzących. System Braille'a to system znaków będących kombinacją wypukłych sześciu punktów w dwóch kolumnach w każdej po 3 punkty. Lewa kolumna zawiera umownie, punkty 1..2...3 , a prawa kolumna punkty 4...5...6.
Tabliczki z numeracją w systemie braillea, możemy nakleić bezpośrednio pod numerkiem lub pod / nad klamką.